Østfold Svømmekrets

Dommerliste 2011
Hjem
Kretsrekorder
Styret og støttefunksjoner
Terminliste 2011
Dommerliste 2011
Kursinvitasjoner
Klubber
Stevnesamarbeid mellom kretser
Stevnedeltakelse '04-'06
Statistikk og resultater

Adresseliste for overdommere og startere i ØSK

Etternavn: Navn: Adresse: Postnr: Sted: Tlf: Mobil: E-mail:
Andersen Birger Andre Grenseveien 1 1709 Sarpsborg 90921959 92089331 birgeand@online.no
Enersen Leif Ove Rammsgt. 14B 1606 Fredrikstad 69313850 97041043 leifaje@online.no
Gandrud Per Chr. Fagerheimveien 7 1659 Torp 69348817 92886323 pegan@online.no
Gundersen Thor Båstadlundv. 45 1781 Halden 69181112 90020650 th-gunde@online.no
Grindheim Arne Svenskeberget 29 1727 Sarpsborg 69703411 41641312 arne.grindheim@getmail.no
Schiøtz Ivar Stm. Kolstadsvei 29 1710 Sarpsborg 69144629 95178572 ischiotz@getmail.no
Sleboda Edward Olav Riskestien 39 1529 Moss 69266105 94818677 edwolsle@online.no
Taftø Alf Tittutveien 8 1850 Mysen   90725948 atafto@frisurf.no

Enter supporting content here